Terrorisme

Johan Galtung gæster AAU

AALBORG:Den norske fredsforsker Johan Galtung gæster mandag og tirsdag i næste uge Aalborg Universitet, hvor han i fjor blev blev udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Johan Galtung, der har en omfattende videnskabelig produktion bag sig, har været en af pionererne i den internationale fredsforskning. I 1959 grundlagde han således verdens første fredsforskningsinstitut ved Oslo Universitet, og han er æresprofessor på en række universiteter verden over. Til daglig virker han som rektor og underviser på Transcend Peace University. I de senere år har han bidraget med omfattende analyser af 11. september samt hele grobunden for den internationale terrorisme - en terrorisme, som ifølge Galtung er opstået på grund af den globale struktur og verdensorden med det amerikanske imperium i spidsen. Han har forudsagt, at dette imperium vil bryde sammen omkring 2020. Som fredsmægler har Galtung bl.a. mæglet mellem Nord- og Sydkorea, Israel-Palæstina, og i det tidligere Jugoslavien. Ved sit ophold i Aalborg vil han blandt andet analysere den amerikansk-ledede krig mod terror samt hele grobunden for den internationale terrorisme, og i denne forbindelse give sit bud på, hvordan denne konflikt kan løses fredeligt.