Aalborg

Johannes Andersen festtaler ved VUC-jubilæum

Jo­han­nes An­der­sen hol­der fore­drag i Bro­vst 17. sep­tem­ber.foto: claus søndberg

Jo­han­nes An­der­sen hol­der fore­drag i Bro­vst 17. sep­tem­ber.foto: claus søndberg

BROVST:VUC Jammerbugt fejrer 35 års jubilæum i år. Det markeres mandag 17. september med en aften på Brovst Skole for tidligere og nuværende kursister, kolleger og samarbejdspartnere. Samfundsforskeren Johannes Andersen fra Aalborg Universitet vil holde foredrag. Johannes Andersen er en flittig forfatter, som af mange først og fremmest kendes fra bogen ”Hverdagens centrifuge”, der gav anledning til mange diskussioner om vores moderne livsform. Titlen på foredraget 17. september er ”Fra Over-Jeg til overvejende jeg” og handler om, hvad det betyder for vores opfattelse af os selv og for måden, vi er sammen med andre på, at det ikke længere er ordene, men billederne, der præger vores liv. Tv og andre billedmedier er kommet til at spille en større og større rolle, og det har bl.a. som konsekvens, at det i dag i højere grad er et spørgsmål om at begå sig end - som før - at tilpasse sig et fællesskab. Det er en af Johannes Andersens pointer, at der både kan være noget negativt og noget positivt i denne udvikling.