Aalborg

jomfru ane paRken

[ Jomfru Ane Parken er en havnepark, som skal bruges til rekreative og publikumsorienterede formål. [ Havnebadet anlægges ved siden af isbryderen Elbjørn og gør det muligt at bade i fjorden. [ I Jomfru Ane Parken bliver der anlagt en trappe, så man kan komme helt ned til vandet. Trappen bliver 56 meter bred. [ I parken bliver der fire små haver, som bliver sænket lidt i forhold til vejen og promenaden. Det sker for at beskytte folk mod blæst og trafikstøj. [ Der bygges en halvmur som afgrænsning mellem Strandvejen og Jomfru Ane Parken. Muren skal være en flot afgrænsning, som man kan kigge henover eller sidde på. [ Mellem toldbygningen og Elbjørn skal der være et aktivitetsområde med en asfaltbelagt plads og et boldbur, hvor der kan spilles fodbold, hockey m.m. [ Om vinteren kan der etableres en skøjtebane, og om sommeren kan der eksempelvis spilles beach-volley på særligt udlagte sandarealer.