Rebild

Jomfruelig jord i Rebild

{ REBILD: Som formand for teknik- og miljøudvalget har Gert Fischer (V) ikke kendskab til, at der de senere år skulle være foretaget jordbundsundersøgelser ved nogen af kommunens daginstitutioner. Han er overbevist om, at de alle ligger på jomfruelig jord, og at problemet omkring en mulig forurening må være et storbyproblem. Teknik- og miljøchef Peter Henneby har heller ikke kendskab til konkrete jordbundsundersøgelser de senere år i de tre gamle kommuner, der i dag udgør Rebild storkommune. Ingen af de mange kommunale daginstitutioner ligger i områder, hvor der er registreret forurening i undergrunden. Han mener også, at der er tale om et storbyproblem og finder det derfor kun aktuelt at foretage en jordbundsanalyse ved opførelse af en helt ny daginstitution.

Forsiden