Jordbakterier i drikkevand

300 forbrugere i Gøttrup Vandværk ved Fjerritslev skal koge deres drikkevand. Det har embedslægen besluttet, efter at der er fundet jordbakterier i en prøve fra vandværkets udgangsvand.

En kontrolrpøve hos en forbruger viste dog intet tegn på forurening. Der er nu udtaget en ny prøve fra vandværket, og resultatet ventes klar fredag. Vandværkets formand Lars Eriksen forventer, at problemet så vil vise sig at være overstået. - Vi er ved at undersøge, om der er en læk i vores råvandstank, så der kan være sket en forurening den vej, forklarer formanden. Han tilføjer, at det er lidt påfaldende, at der ikke kan spores nogen forurening ude hos forbrugeren. Jordbakterier er sjældent sygdomsfremkaldende og adskiller sig derved markant fra colibakterier, som er den hyppigste årsag til et kogepåbud.