Lokalpolitik

Jordbrugsparceller er nu et skridt nærmere

SERRITSLEV:Lokalplanforslaget der omfatter etablering af jordbrugsparceller i Serritslev sendes nu til byrådet til endelig vedtagelse. Forslaget blev godkendt i byrådet 13. marts i fjor, og ved høringsfristens udløb havde Direktoratet for FødevareErhverv nedlagt veto, som siden er ophævet. Nordjyllands Amt krævede antallet af parceller nedsat fra ti til seks. Og ændringen er nu indarbejdet i lokalplanen. - Vi er meget glade for, at det nu endelig ser ud til at lykkes at få projektet kørt igennem. Amtet bad om at antallet af jordbrugsparceller til seks parceller - de kommer til at ligge tæt på byen og afgrænser området. Samtidig har Fødevaredirektoratet givet grønt lys. - Vi håber, at forslaget går glat igennem, så handlen kan gennemføres og projektet realiseres, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K). Hvis lokalplanen vedtages på byrådets møde 9. april, kan lokalplanen træder i kraft allerede 22. april, og jordsalget kan umiddelbart herefter sættes i værk.