Jorddynger viger for P-pladser

Bunkerne af jord på Sydhavnsvej fjernes for at give plads til savnede P-pladser.

Nu fjernes jorddyngerne fra pladsen ved Sydhavnsvej til fordel for en midlertidig langtidsparkering. Kommunen har valgt den udvej som en hensigtsmæssig løsning i bestræbelserne for at skaffe flere p-pladser. Foto: Diana Holm

Nu fjernes jorddyngerne fra pladsen ved Sydhavnsvej til fordel for en midlertidig langtidsparkering. Kommunen har valgt den udvej som en hensigtsmæssig løsning i bestræbelserne for at skaffe flere p-pladser. Foto: Diana Holm

Når Thisteds midtby roder på grund af omfattende anlægsarbejder, og når byens detailhandlende oveni købet mener, at deres kunder har vanskeligt ved at finde P-pladser, er der ingen grund til at bruge tid på at dokumentere, om pladserne findes eller ikke. - Min indgangsvinkel er, at vi bør vise imødekommenhed overfor de ønsker, der er. Også om flere parkeringspladser, siger Ole Westergaard (V), formand for kommunens udvalg for miljø og teknik. Derfor er det nu besluttet, at de meget omdiskuterede jorddynger på Sydhavnsvej bliver fjernet og deponeret på et mindre iøjnefaldende sted, og at den ledige plads bruges til midlertidig langtidsparkering. - Der er ingen grund til at bruge penge på at lave parkering på plænen mellem Plantagehuset og Plantagevej. I stedet etableres der langtidsparkering på den del af den eksisterende P-plads bag Plantagehuset, som ligger længst væk fra detailforretningerne og tidsbegrænset parkering på den del af pladsen, der er tættest på forretningerne, siger Ole Westergaard og understreger, at han har fuld forståelse for, at parkeringsforholdene i Thisteds midtby i øjeblikket opleves som problematiske. - Men frem for at bruge tid på at tælle parkeringspladser og drøfte, om pladserne er ledige eller ikke, så har vi besluttet at fjerne jorddyngerne på Sydhavnsvej og lave midlertidig langtidsparkering på arealet. Det skulle gerne give luft på parkeringspladserne tættere på forretningerne, siger udvalgsformanden og tilføjer, at undersøgelser har vist, at jorden i dyngerne ikke er mere forurenet, end at det er muligt at deponere den andre steder. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Forsiden