Tostrup

Jordejere skyder mod hinanden

Usmageligt, siger Svend Møller Hansen fra Tostrup Hovgård

HOBRO:På den ene side sidder Svend Møller Hansen, Tostrup Hovgård, og kalder det usmageligt, at gårdejer Børge Nielsen, Nr. Onsild, spænder ben for naturprojektet i Onsild Å-dal. På den anden side holder Børge Nielsen stejlt på, at bremseklodsen er Svend Møller Hansen. - Han har tilbudt os en meget dårlig pris for vores engjord, mens vi har budt en rigtig flot pris på 170.000 kroner per hektar for hans markjord. Vi har hele tiden sagt, at vi har brug for erstatningsjord for at gå med til at aflevere jord til vådområdet, siger Børge Nielsen. Svend Møller Hansen er klart største lodsejere i ådalen og skulle af med 87 hektar til vandmiljøprojektet. Han mener, at Børge Nielsens krav om mageskifte er dukket op meget sent. - I seks år har alle nikket ja. Vi sad over for en dommer i Fredningsnævnet, som sagde, at han gik ud fra, at alle lodsejere var med, for ellers ville han ikke spilde tid på at ændre fredningen i ådalen. Ingen sagde noget på det tidspunkt. Den pågældende lodsejer har lurpasset, mener Svend Møller Hansen Han påpeger, at hundredvis fra amtet, kommunen, fredningsmyndigheder, lodsejere og andre har holdt utallige møder om sagen. - Det er usmageligt, at nogen på den måde kan finde på at stå vejen for et godt projekt, der er til glæde for mange og hele Hobro by, siger Svend Møller Hansen. Du sidder vel også med en nøgle og kan jo redde projektet ved at gå med til mageskifte? - Vi sidder alle med en nøgle. Vi, som har noget i klemme, har afleveret nøglen. Dem, som ikke har så meget i klemme, vil ikke aflevere deres. Jeg har afleveret 87 hektar til projektet. Så sidder der en lodsejer med små tre hektar, hvor af det meste er oversvømmet, og vil lige pludselig have erstatningsjord i form af fem hektar agerjord. Jeg kan ikke andet end opfatte det som et forsøg på at presse mig til at sælge jord, siger Svend Møller Hansen. Børge Nielsen har det på ingen måde dårligt over, at det ambitiøse miljøprojekt kuldsejler. - Vi har jo aldrig haft nogen interesse i vådområdet. Når engen sættes under vand, kan vi jo ikke bruge den til noget. Desuden får vi en meget lille erstatning. Vi ejer fem procent af det berørte areal, men modtager kun 1,1 procent af den samlede erstatning. Svend Møller Hansen får det meste, siger Børge Nielsen.