Jordemødre: Skanninger er kommet for at blive

Udviklingshæmmede 14. januar 2003 07:00
Ultralydsskanninger af gravide kvinder er formentlig kommet for at blive, men teknikken bør forfines, og kvinderne skal have bedre information om fordele og ulemper. Det siger formand for Den Danske Jordemoderforening, Lillian Bondo. Hun hæfter sig ved, at falske alarmer om eventuelle problemer med fostrene i dag kan skabe unødig ængstelse hos de kommende forældre. - Langt over 90 procent af forældrene synes, at skanningen er en stor oplevelse, men det sker ikke sjældent, at skanningen skaber unødvendig ængstelse. Hvis alle fremover skal skannes, så skal vi være meget opmærksomme på at minimere de falske resultater og samtidig uddanne det personale, der foretager skanningerne, så forældrene kan få den bedst mulige information, siger Lillian Bondo til Ritzau. Skejby Sygehus i Århus og Aalborg Sygehus har måttet indstille et forskningsprojekt, der skulle afklare fordele og ulemper ved ultralydsskanninger og belyse, om skanninger kunne afsløre risiko for Downs syndrom, også kaldet mongolisme. Projektet måtte skrinlægges, fordi de kvinder, der ikke blev udvalgt til at deltage på sygehusene, fik skannet deres fostre på private klinikker, og dermed forsvandt forskningsprojektets kontrolgruppe. Fremover vil alle gravide i stedet få tilbud om rutinemæssige skanninger. Sundhedsstyrelsen kommer i løbet af en måneds tid med nye anbefalinger om ultralydsskanninger i 12. uge, og det ventes, at styrelsen vil anbefale, at alle gravide skannes. Det vil i givet fald være et opgør med de nuværende retningslinjer, der stammer fra 1998, hvor Sundhedsstyrelsen ikke anbefalede rutinemæssige ultralydsskanninger. Jordemoderforeningen har hidtil været skeptisk over for at skanne alle kvinder, en skepsis der har været baseret på Sundhedsstyrelsens retningslinjer. - Vi venter spændt på den næste rapport fra Sundhedsstyrelsen, og indtil den kommer, er vores holdning til rutinemæssige skanninger afventende. Vi vil jo gerne kunne sige med stor sikkerhed til kvinder og mænd, hvad vi tror, skanningen betyder. Selv om skanningen for mange er en glædelig ting, så kan det være, at vi i højere grad må lære at afstå fra den slags oplevelser, hvis de ikke giver et godt resultat, siger Lillian Bondo. Hun undrer sig en smule over, at det tilsyneladende er kvinders ønske om skanninger til alle, der er en del af årsagen til, at tilbuddet kommer. - Der er mange andre områder, hvor der ikke bliver taget hensyn til brugerønsker, for eksempel når det gælder at have en kendt jordemoder med til fødslen. Det kan undre, at der er forskel på, hvilke brugerønsker der er fine, siger Lillian Bondo. /ritzau/
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...