Jordemødre til kamp for fødeklinikker

Fire dage før amtspolitikerne skal fælde dom om to fødeklinikkers skæbne, går jordemødrene til kamp for klinikkerne i Frederikshavn og Hobro. Gravide risikerer at føde på rastepladser, frygter nordjysk formand

- Hvis de lukkes, får mange gravide så langt til en fødeafdeling, at de risikerer at måtte føde på en rasteplads på vej til sygehuset, siger formand Line Hundebøl Nielsen fra Jordemoderforeningen i Nordjylland. Jordemødrene kritiserer forslaget om at lukke de to klinikker for at bygge på mangelfuld dokumentation og pres fra de nordjyske læger samt for at stride imod den autorisation, som Sundhedsstyrelsen har givet jordemødrene. - Der har været lagt utrolig hårdt i kakkelovnen fra Nordjyllands lægekredsforening, siger Jordemoderforeningens landsformand, Lillian Bondo. På lægernes opfordring har Sundhedsstyrelsen nu rådet amtet til at lukke klinikkerne: - Sundhedsstyrelsen er ved at smide en enestående løsning ud med badevandet, siger landsformanden, En menig jordemoder fra fødeklinikken i Hobro har på eget initiativ sendt et åbent brev til Sundhedsstyrelsen og en række amtspolitikere, hvor hun opfordrer dem til at se bort fra styrelsens rådgivning: - Styrelsen undergraver jordemødrenes autorisation, hvis ikke jeg kan få lov at udføre mit arbejde på en fødeklinik som for eksempel den i Hobro, siger brevets ophavsmand Astrid G. Moltved, som påpeger, at autorisationen giver hende lov til at virke alle steder. Sundhedsstyrelsen ønsker ikke at kommentere brevet offentligt, før afsenderen har fået tilsendt et svar, oplyser lederen af styrelsens planlægningsafdeling, overlæge Lone de Neergaard. Astrid G. Mortensen har også sendt brevet til politikerne i amtets økonomiudvalg og sundhedsudvalg. Socialdemokraternes Ulla Astman Nielsen sidder i begge udvalg. Hun var i mandags i økonomiudvalget med til at anbefale en lukning: - Brevet handler om en faglig diskussion mellem læger og jordemødre og ændrer ikke på min opfattelse. Amtspolitikeren afviser, at økonomiudvalgets flertal bruger Sundhedsstyrelsens rådgivning som påskud for ikke at lade klinikkernes fremtid afvente en beslutning om den kommende sygehusstruktur: - Jeg har før været med til at træffe upopulære beslutninger - og det behøver man ikke en undskyldning for.