Jordkabler i lodret prisfald

HØJSPÆNDINGAlternativ til masteprojekt kunne konkurrere i dag

Aalborg 28. september 2002 08:00

AALBORG: Jordkabler til højspænding på kraftigste niveau har foretaget et nærmest frit fald, og det rykker væsentligt ved de økonomiske forudsætninger, som den omstridte 400 kV-forbindelse blev besluttet på sidste år. Da daværende energi- og miljøminister Svend Auken (S) sidste år trak den endelige streg vest om Rold Skov på Himmerlandskortet, var kilometerprisen for jordkabler på 400 kV-niveau sat til 12,5 km. pr. kilometer. Prisen, der var oplyst af Eltra og godkendt af Energistyrelsen, var direkte til ugunst for det alternative projekt, der fulgte den eksisterende linieføring øst om skoven, idet sidstnævnte projekt indebar ca. 10 km. kabellægning. Da Eltra for nylig i forbindelse med licitation over projektet fik prisen på jordkabler til de strækninger, hvor vestprojektet løber gennem naturområder, lød prisen på 4,7 mio. kr. Et fald på 62 pct. - Vi kan nu konstatere, at planlægningsprisen var oppustet. Det var altså fejlagtige forudsætninger, der lå til grund for beslutningen om at gennemføre projektet som en mastebåren 400 kV-forbindelse gennem Vesthimmerland, siger Ebbe Münster, talsmand for mastemodstandere i Arden og Nørager Kommuner. Sammen med Nørager Kommune har grupperne klaget til Folketingets Ombudsmand over sagsbehandlingen, de fejlagtige kabelpriser ikke mindst. - Hvis linieføring var blevet valgt på grundlag af de nye tal, havde man måske valgt alternativet, siger Ebbe Münster. Udover hensynet til økonomien begrundede energi- og miljøminister Svend Auken (S) sit valg med, at østforbindelsen rummede særlig sårbar natur. - Hvad den bekymring angår, havde vi påvist muligheden for styret underboring, så det ikke var nødvendigt at grave de mest følsomme stede, siger Ebbe Münster Med et enkelt kabel på de 10 km. ville østforbindelsen ifølge talsmanden have været 26 mio. kr. billigere. For et dobbeltkabel 31 mio. kr. dyrere. - Vi kan ikke føre bevis for, at beslutningen ville have været en anden, hvis man havde brugt de korrekte kabelpriser. Men vi kan bevise, at beslutningen blev truffet på forkerte forudsætninger, siger talsmanden, der dog ikke gør sig håb om, at beslutningen gøres om i tilfælde af medhold hos Ombudsmanden. - Men vi mener, at det vil være berettiget at Eltra får kritik for useriøs omgang med fakta og at Energistyrelsen får en næse for ikke at være tilstrækkeligt kritisk i forhold til Eltras oplysninger, siger han. Allerede i begyndelsen af 2001 forudså mastemodstanderne, at prisen på længere sigt ville blive på ca. fem mio. pr. km.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...