Jordnære motiver bag valg

Årets kandidater vægter især at kunne skabe rammerne for menighedslivet

HJØRRING:- Vi vil gerne turde prøve at gøre en forskel. Derfor stiller vi op, siger Susanne Myhlendorph Bagger om sit kandidatur til det kommende menighedsrådsvalg i Sct. Catharinae Sogn i Hjørring. Både hun og de to medopstillede partifæller fra liste 4, Socialdemokraterne, finder ikke, der er en modsætning mellem at stille op til et menighedsråd og samtidig tilhøre et parti, som ikke pr. tradition har noget nævneværdigt, kirkeligt islæt. Alle tre er de novicer i menighedsrådsplitik - både Susanne selv, Lillian H. Rasmussen og Ulla Bøjesen. Når de netop vælger at stille partipolitisk op, har de også en begrundelse for det: - Vi vil gerne tone rent flag om, hvor vi står, både politisk og menneskeligt, siger Susanne, og hendes to medopstillere nikker bifaldende. - I øvrigt falder en stor del af menighedsrådsarbejde meget godt i tråd med socialdemokratiske dyder, påpeger Ulla Bøjesen og nævner i samme åndedrag omsorg for børn, ældre og mennesker, som i øvrigt kunne have brug for en skærmende hånd. - Nu har jeg for mit vedkommende ingen planer om at sidde i et menighedsråd, men om at arbejde der, siger Susanne Myhlendorph og foklarer, at hun især gerne ville være medindflydende på arbejdet i og omkring den nye sognegård for Sct. Catharinae og Sct. Hans kirker, som omsider er ved at blive en realitet. De tre er enige om, at de vil arbejde med det socialdemokratiske menneskesyn i lokalområdet, der, hvor en forskel er umiddelbart mærkbar. Og, tilføjer Lillian, hun for sin del vil også gerne have medindflydelse på såvel ansættelsesforhold som på økonomi. - Rolig, nu, - du kan ikke sætte dig på alle de gode poster, ler de to andre. Både Lillian og Ulla er blandt de mange i Sct. Catharinae Sogn, som har løst sognebånd. Det er netop på dette sted, de tre kvinder gerne vil ind og sætte deres præg med det, som Ulla Bøjesen kalder "den højeste fællesnævner." Jordnær indfaldsvinkel Den nuværende formand for menighedsrådet i Sct. Catharinae havde oprindelig en særdeles pragmatisk tilgang til menighedsrådsarbejde. - Jeg blev kontaktet af provst Lars-Erich Stephansen, som gerne ville have, at jeg var behjæpelig med arbejdet på den nye sognegård, fortæller den nuværende formandfor menighedsrådet, Bjarne Bonne Nielsen. Den nu penisonerede oberst for parkområdet er tillige bygningsingeniør, og han har haft god gavn af såvel sin militære som sin civile uddannelse i menighedsrådsarbejdet. Indgangen til arbejdet i menighedsrådet var som nævnt hans byggetekniske ekspertise. Flere forslag til den nye sognegård er blevet født, drøftet - og er faldet til jorden. Omsider er man nået frem til en løsning, som alle har kunnet godtage. 1. oktober gik det indledende arbejde med nedrivningen af eksisterende bygninger i gang på hjørnet af Nørregade og St. Kirkestræde. Som tidligere chef for 350 ansatte i hæren har han en glimrende viden om arbejdsmarkedsforhold, - et spørgsmål, som har aktualitet i forhold til den snes ansatte, som er knyttet til kirken. Et basalt kendskab til regnskab er heller ikke af vejen, når man, som tilfældet er i Sct. Catharinae Sogns menighedsråd, er ansvarlig for 15 mio. om året, så også her kommer hans militære fortid i Parkområdet ham til gode.

Forsiden