Energiselskaber

Jordskælv forbi i denne omgang

De store, tyske vibratormaskiner har sluttet deres arbejde omkring Birkelse - nye målinger til foråret.

Finn dalhoff, geolog ved Vattenfall: Resultatet er så lovende, at der er basis for at fortsætte undersøgelserne til foråret, selv om vi endnu ikke kan sige, at den rette struktur er til stede til et CO2 lager. Foto: Lars Pauli

Finn dalhoff, geolog ved Vattenfall: Resultatet er så lovende, at der er basis for at fortsætte undersøgelserne til foråret, selv om vi endnu ikke kan sige, at den rette struktur er til stede til et CO2 lager. Foto: Lars Pauli

Jordskælvene omkring Birkelse er overstået for denne gang. Det tyske specialistfirma DMT (Deutsche Montan Technologie) fra Essen er færdig med de seismiske målinger og har lukket sit kontor på Birkelse Kro. De 50 medarbejdere er rejst hjem til Tyskland efter halvanden måneds udstationering i Jammerbugt, og de store, hvide vibratormaskiner, der har kørt rundt i en radius på 20-25 km omkring Birkelse og sendt lydbølger to km ned i jorden, er også på vej hjem. De transporteres på blokvogne. Det svenske energiselskab Vattenfall, der står bag de seismiske undersøgelser for at få klarlagt, om undergrunden ved Birkelse er egnet til et CO2 lager, er godt tilfreds med resultatet af de foreløbige målinger. Lovende resultater - Resultatet er så lovende, at der er basis for at fortsætte undersøgelserne til foråret, selv om vi endnu ikke kan sige, at den rette struktur er til stede til et CO2 lager, siger geolog Finn Dalhoff fra Vattenfall. - Nu skal de mange data fra de underjordiske målinger tolkes dels hos DMT i Tyskland, dels hos os, uddyber Finn Dalhoff. Og så skal vi i løbet af efteråret have sendt de næste seismiske målinger, som skal foregå til foråret, i udbud hos europæiske firmaer. 25 mio. kr. Det forundersøgelsesarbejde, der netop er sluttet, har kostet ca. 25 mio. kr. De målinger, der skal udføres til foråret, skal foregå i et mindre område, men de bliver grundigere - 3D (tredimensionelle) mod hidtil 2D - og de bliver måske lidt dyrere end de første målinger, vurderer Finn Dalhoff. Næste år skal der også foretages prøveboringer i ned til 2,5 kilometers dybde, og Vattenfall er i gang med at udarbejde udbudsmateriale til dette arbejde. Boringerne er klart den dyreste del af forundersøgelsesarbejdet, der i alt ventes at løbe op i 300-400 millioner kroner. Først efter denne investering har Vattenfall mulighed for at afgøre, om der er basis for et CO2 lager.