Lokalpolitik

Jordvold fik tilgivelse

Hjørring Kommunes politikere deler igen rundhåndet ud af dispensationer til borgere, der er "kommet til" at overtræde lokalplanen.

Denne gang er det en sommerhusejer på Klitvej i Tversted, som har lavet en jordvold rundt om sin terrasse, så han kan side ugeneret på terrassen. Det er ikke en kæmpe vold, men blot halvanden meter høj, 7,5 meter lang og tre meter bred. Det er dog i strid med lokalplanen, som siger, at der kun må foretages mindre terrænreguleringer i forbindelse med selve bygget. Og reguleringen skal desuden godkendes af kommunen før den udføres. Naboer og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Hjørringområdet mener, at jordvolden er markant, at den ikke passer ind i områdets grundlæggende karakter af klitlandskab. Desuden mener sommerhusejere på Sømærkevej, at den giver problemer for oversigtsforholdene. Et flertal i udvalget for teknik og miljø valgte at give en dispensation. Udvalgsformand Jørgen Bing stemte imod: - Vi skal passe på, at vi ikke underminerer bestemmelserne i lokalplanerne, og i den pågældende lokalplan er der ingen tvivl, og dermed ingen grund til tilgivelse, siger Jørgen Bing(SF).