EMNER

Josefines Have i Løkken bliver dyrere

Materialemangel og højere lønninger presser prisen på et i forvejen dyrt projekt

Ejen­doms­mæg­ler Ben­te Star­cke øns­ker sig et hur­ti­ge­re byg­ge­tem­po i Jo­se­fi­nes Have - men den ge­ne­rel­le ma­te­ria­le­man­gel sæt­ter en ef­fek­tiv stop­per for det øns­ke. Foto: Kurt Be­ring

Ejen­doms­mæg­ler Ben­te Star­cke øns­ker sig et hur­ti­ge­re byg­ge­tem­po i Jo­se­fi­nes Have - men den ge­ne­rel­le ma­te­ria­le­man­gel sæt­ter en ef­fek­tiv stop­per for det øns­ke. Foto: Kurt Be­ring

LØKKEN:- Vi sælger drømme med dette projekt, men som tingene er i øjeblikket, kan vi ikke en gang vise dem frem. Ejendomsmægler Bente Starcke fra Kaae Gruppen er en anelse frustreret i øjeblikket. Hun er ansat til at sælge Josefines Have i Løkken - et projekt, der på sigt indebærer opførelse af 100 boliger. Vel at bemærke boliger uden bopælspligt, hvorfor de kan bruges til både sommerhus, helårsbolig og til udlejning. I øjeblikket er kun fem at husene opført, hvilket ganske enkelt skyldes, at der ikke kan skaffes byggematerialer i det tempo, Kaae Gruppen kunne ønske. Samtidig er materialerne blevet dyrere, hvilket betyder, at den oprindelige pris på husene er hævet med 100.000 kr. - og kommer til at stige yderligere, når Kaae Gruppen begynder at bygge den næste etape til næste sommer. I øjeblikket ligger husene mellem 2,2 til 2,6 mio. kr. stykket. - Vi har foreløbig solgt otte huse, mens over 10 er skrevet op. Men de vil jo gerne se lidt mere af projektet, før de skriver endeligt under, siger Bente Starcke, som har en anden faktor, der generer. - Vi kan ikke skrive den endelige købskontrakt, før soklen er støbt - hvis vi gør det, skal der betales moms af vores fortjeneste, og så bliver husene endnu dyrere, siger hun om husene, som hun er helt med på ligger i den dyre ende af boligmarkedet. - Men der er altså også tale om kvalitetshuse, og man får nu en gang, hvad man betaler for, siger hun. Køberne, både dem, der allerede har købt, og dem, der nøjes med at være interesserede, har flere ting til fælles. - Det er langt overvejende mennesker fra 50 år og opefter, der køber denne type boliger - folk, der har friværdi og hvor børnene er flyttet hjemmefra, siger Bente Starcke. Projektets første etape indebærer opførelse af 10 huse til 2,2 mio. kr. samt 15 huse til 2,595 mio. kr. - Vi forventer at være færdige med etape et i slutningen af 2007, hvor vejene og belysningen i området også skal være klar. Og så forventer vi at tage fat på etape to til næste sommer, siger Bente Starcke.