Fodbold

Journalistik og AaB

- Hvad er nu det? Nyheden om, at NORDJYSKE Holding A/S køber aktier i AaB A/S vil vække genlyd. Ikke kun i Nordjylland og ikke kun fordi det er med til at sikre et godt økonomisk fundament under Nordjyllands største og mest profilerede idrætsklub. Men det er usædvanligt, at en medievirksomhed bliver medejer af en af de virksomheder, dens journalister dækker intensivt.

Og investeringen i aktierne i AaB rejser en række spørgsmål, som vi på NORDJYSKE Stiftstidende tager meget alvorligt. Lad det derfor være sagt med det samme: AaB vil heller ikke i fremtiden få mere eller bedre journalistisk dækning her i avisen eller i de andre medier under NORDJYSKE, end en superliga-klub i Nordjylland ellers ville have fået. Kun nyheds- og væsentlighedskriterier vil fortsat gælde, når vi på vores sportsredaktion skal prioritere, hvilke klubber og idrætsbegivenheder i hele Nordjylland, vi skal dække. Spiller AaB elendigt, er træneren tåbelig eller den daglige ledelse uduelig, så vil vi redaktionelt ikke holde hånden over nogen. Det er blandt andet vores samfundsmæssige opgave at være kritisk. Og det vil vi også være overfor AaB - uanset, hvem der ejer klubbens aktier. NORDJYSKE lever af troværdighed - man skal kunne stole på, at det vi fortæller er korrekt og udtryk for et oprigtigt forsøg på at fortælle den bedst opnåelige version af sandheden. Derfor er redaktionel uafhængighed helt afgørende for alt, hvad vi laver. Og netop af den grund har vi indrettet vores organisation, så der i det daglige arbejde er en skarp skillelinie mellem de kommercielle aktiviteter og den journalistisk, vi offentliggør. Og det skarpe skel har i årevis været med til at sikre, at ingen virksomhed eller interesseorganisation kan købe sig til redaktionel omtale ved at betale for annoncer i avisen, radioen, ugeaviser, gratisavis, net eller på tv. På samme vis påvirker det heller ikke dækningen af festivaler eller sportsklubber, at NORDJYSKE er sponsor for dem. Og Hjørring Revyen kan ikke forvente hverken bedre eller dårligere anmeldelser i år, fordi NORDJYSKE for at sikre revyens eksistens har skudt penge i foretagendet. Det selskab, der står bag udgivelsen af bl.a. denne avis, hedder NORDJYSKE Holding A/S. Og det er i det selskab, at aktierne i AaB er tegnet som en ren forretningsmæssig investering. Og det er også her, at det fælles eventselskab, som NORDJYSKE og AaB nu etablerer sammen, hører til. NORDJYSKE Stiftstidende hører under NORDJYSKE Medier, og den journalistiske stab, der leverer indhold til medierne, har i det daglige intet med moderselskabet at gøre. Derfor skal redaktionen på NORDJYSKE heller ikke forvente at få særbehandling af AaB - også af den grund, at AaB er en børsnoteret virksomhed, der skal leve op til de børs-etiske regler for oplysninger til offentligheden. Vi må fortsat i sund konkurrence med andre medier slås om nyhederne om en idrætsklub, der vækker interesse over hele landet. Og den konkurrence deltager vi gerne i for at give nordjyderne den bedst mulige dækning. På fair og lige vilkår.