Skolelukninger

Jubel i Fjerritslev - afventen i Pandrup

300.000 kr. ekstra til hallerne i Fjerritslev og Jetsmark, men ny skolestruktur koster Jetsmark dyrt.

Torben Larsen er en meget tilfreds mand: Det her vil redde centrets økonomi. Arkivfoto: Erik Sahl

Torben Larsen er en meget tilfreds mand: Det her vil redde centrets økonomi. Arkivfoto: Erik Sahl

- Vi har armene over hovedet. Vi er meget tilfredse. Ordene kommer fra centerdirektør Torben Larsen, Han Herred Fritidscenter i Fjerritslev, efter at kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget har godkendt en ny tildelingsmodel for de store selvejende haller. Den ny model betyder, at de to selvejende haller med svømmehal, Han Herred Fritidscenter og Jetsmark Idrætscenter, tilsammen får tildelt yderligere 300.000 kr. I følge udvalgsformand Helle Bak Andreasen (V) fordi der er øgede udgifter til opvarmning af bassinerne på grund af øgede energipriser. De 300.000 kr. fordeles med 200.000 kr. til Jetsmark Idrætscenter og 100.000 kr. til Han Herred Fritidscenter. Men samtidig vil den ny skolestruktur betyder, at fritidscenteret i Fjerritslev får ekstra indtægter på 325.000 kr. Altså i alt ekstra 425.000 kr. til fritidscentret. - Det vil redde vores økonomi, siger direktør Torben Larsen. Han tilføjer, at det også vil betyde, at fritidscentret er parat til at underskrive en ny samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune. Den gamle aftale er af fritidscentret opsagt fra 1. januar. I følge Torben Larsen vil den ny tilskudsmodel give fritidscentret en fornuftig drift samt mulighed for løbende vedligehold af stedet. Formand for centrets bestyrelse, Jørgen Mikkelsen, har endnu ikke set aftalen. - Men er tallene rigtige, er vi glade, siger han. I Jetsmark Idrætscenter er situationen en noget anden. Centret får ganske vist 200.000 kr. ekstra, men samtidig vil den ny skolestruktur betyde, at centret mister 335.000 kr. Altså sammenlagt et minus på 135.000 kr. Centerchef Ole Christiansen forholder sig afventende. - Tallene for hvor meget den ny skolestruktur betyder for Jetsmark Idrætscenter, er helt nye for mig. Det er tal, jeg ikke er blevet præsenteret for før. Derfor forholder jeg mig afventende, siger Ole Christiansen. Helle Bak Andreasen er glad for at modellen er på plads. - Vi er i udvalget enige om, at løsningen for de to store haller ikke må gå ud over de andre haller, siger hun. De 300.000 kr. finder udvalget på sit eget budget i 2012, mens pengene fremover bliver en del af budgetforhandlingerne.