Jubel på Agersted Skole efter licitation

Lave priser giver plads til ekstra fællesrum - helt som ønsket af skolen

AGERSTED:- Det er en dag, der vil gå over i historien for os her på Agersted Skole. Sådan lød meldingen, da NORDJYSKE Stiftstidende i går fangede inspektøren på Agersted Skole, Mogens Møller, midt blandt de til lejligheden opsatte flag på skolekontoret, og mens han sad og delte lidt mundgodt med sine kolleger. Grunden til Mogens Møllers begejstring var den licitation, der fredag formiddag blev holdt forud for anlægget af den nye tilbygning til Agersted Skole. Den faldt så fordelagtigt ud, at de nu på Agersted Skole får det lige, som de gerne ville have det - og dette indebærer blandt andet, at der ud over de to nye klasselokaler, de nye kontorfaciliteter og de nye toiletter også bliver råd til 30 ekstra kvadratmeter, som skal huse et fællesrum. - Det ser rigtigt lovende ud, og vi er meget glade, siger Mogens Møller, der nu kun venter på, at projektet får den endelige blåstempling af byrådet. Dette ventes dog at være en formsag, for også borgmester Mikael Klitgaard (V) var med til licitationen, og efter at have set, at priserne lå inden for det budgetterede, havde han denne kommentar: - Vi skal i byrådet have vurderet, om også det ekstra fællesrum skal med i det endelige projekt, og det vurderer jeg, at vi skal. Det er den bedste pædagogiske løsning, og når det kan holdes inde for det bevilgede beløb, så kan jeg ikke se, at der skulle kunne være noget til hinder for det. Der blev i sin tid afsat to mio. kr. til Agersted-projektet af Dronninglund Byråd, og der blev ved gårsdagens licitation opereret med to projekter - et med og et uden det ekstra fællesrum. Ved licitationen var det J.E. Byg fra Flauenskjold, der var billigst, og det skete med et bud, der inklusiv fællesrummet lå på 1.410.312 kr. Dertil kommer udgifter til blandt andet jordarbejde, inventar, JPH Rådgivning og uforudsete udgifter, og projektet ender derefter - hvis tilbuddet fra J.E.- Byg som ventet accepteres - på ialt 1,75 mio. kr. - Dermed er der stadig luft op til de bevilgede to mio. kr., og det er godt, konkluderer Mikael Klitgaard, der forventer at kunne få arbejdet på Agersted Skole igangsat meget hurtigt. - Jeg tror nok, at firmaet er interesseret i at komme hurtigt i gang, så vi holder måske lige et lille ekstraordinært byrådsmøde på et tidspunkt, så de kan komme i gang med arbejdet, siger han. Det var fem lokale firmaer, der dystede ved gårsdagens licitation, og de øvrige var Børge Juul Kristensen, Ove Jensen og Chr. Rasmussen & Søn fra Dronninglund samt Brdr. Stien Jensen fra Flauenskjold.