Lokalpolitik

Jubel på Sysseltinget over forlig

Foreningerne, som bruger spillested, begejstrede over udsigten til renovering

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

For­del: Pub­li­kum kan kom­me me­get tæt på de op­træ­den­de, hvil­ket gi­ver for­tæt­tet stem­ning. Bil­le­der­ne er fra to for­skel­li­ge ar­ran­ge­men­ter.ar­kiv­fo­to

NY HJØRRING: - Mundvigene vender opad. Det er rigtigt dejligt. Det har vi kæmpet for længe, lyder det fra Søren Jensen. Han glæder sig over, at politikerne nu i bred enighed vil gøre noget for Sysseltinget. Søren Jensen er formand i musikforeningen ”I morgen er det jul, mor”, som holder flertallet af sine musikarrangementer på Sysseltinget. Han sidder også i den arbejdsgruppe, som er nedsat af de 13 foreninger, som i dag bruger Sysseltinget fast. - Nu tror vi på det. Ny Hjørrings politikere vil noget med den ny kommune. Hvordan tidsrammen bliver for renoveringen af Sysseltinget, er mindre vigtig, siger Søren Jensen. I første omgang bliver Sysseltingets renovering lagt i hænderne på Fritids- og Kulturudvalget. Formand Michael Karlborg har også noteret sig den brede politiske enighed i sammenlægningsudvalget. - Mange gruppeformænd nævnte direkte Sysseltinget i deres budgettaler. Det tager udvalget til efterretning og lader Sysseltinget indgå i prioriteringerne på lige fod med andre aktiviteter i storkommunen, siger Michael Karlborg. Han understreger, at sagen skal behandles i udvalget. Personligt vurderer han, at Sysseltinget måske kan få 200.000-300.000 i 2007, så arbejdet kan komme i gang og række ind i 2008. - Det bliver så op til arbejdsgruppen at finde resten af pengene, siger Michael Karlborg. Og det er Søren Jensen og de øvrige foreninger bag Sysseltinget parate til. - Vi har allerede kontaktet Lokale - og Anlægsfonden og er optimistiske. Betingelsen for at få midler fra fonde er jo altid, at kommunen viser, at den er villig til at skyde penge i projektet først, siger Søren Jensen. De mange brugere af Sysseltinget har gennem mange år klaget over, at indretningen er - som Søren Jensen formulerer det - ”et afkog af 60’erne”. Desuden er pladsen for trang. - Vi kan have 160 inde til arrangementer. Det begrænser, hvilke navne, vi kan engagere, siger Søren Jensen, når han tager musikforeningskasketten på. Der ligger allerede et renoveringsforslag, som blev fremlagt i 2004 af byrådsmedlem Jon Bagger (S). Projektet var tegnet af Bjerg Arkitektur i Hjørring og opererede med en ny indgang i østgavlen, handicapelevator samt 250 siddepladser ved caféborde. Daværende pris var 1,8 mio. kroner plus nyt inventar til 500.000 kroner. Dengang håbede man, at renovering kunne stå klar i år, som er Sysseltingets 30 års jubilæumsår.Om dette projekt nus skal realiseres med forsinkelse vil vise sig. Under valgkampen lovede politikerne bredt at bakke op om Sysseltinget. Det ser nu ud til at blive en realitet.