Jubel-tid for Amatørscenen Skansen

HALS:Efter i en årrække at have kæmpet med økonomiske problemer lyder meldingen fra Amatørscenen Skansen nu, at der er blevet skabt et overskud i foreningen. I en pressemeddelelse fra bestyrelsen hedder det således: - Vi kan fortælle, at vi efter en usædvanlig stram sparerunde er kommet ud på den anden side med et mindre overskud. Her skal lige nævnes, at den gæld til kreditorer, vi overtog efter generalforsamlingen sidste år, også er indfriet. - Dette har også krævet, at alle i bestyrelsen har lagt al deres fritid på Skansen, men det er dejligt, når det lykkes økonomisk og spillemæssigt. De nye tider for amatørscenen er er en realitet, efter at det ved indgangen til 2003 ikke så lovende ud. Det blev således i bestyrelsen flere gange overvejejet at dreje nøglen om, men efter mange møder og telefonsamtaler mellem kreditorer, kommunen og amatørscene-bestyrelsen blev der indgået en række aftaler som gjorde, at amatør-skuespillerne kunne komme i gang med årets skansespil, ”Emil fra Lønneberg”. - Vi må sige, at vi ramte plet med den forestilling. Alle på scenen spillede, så det var en ren lyst, så succesen var i hus, hedder det i pressemeddelelsen, som endvidere fortæller, at omkring 2200 publikummer fra nær og fjern var inde og se Emils skarnstreger på friluftsscenen i Hals. I pressemeddelelsen fra amatørscene-bestyrelsen hedder det videre, at man dér har valgt at foretage en ny investering for at skabe det rette grundlag for at fortsætte med skansespillene. - Ellers ville det ikke have været muligt at spille igen i år, forklares det i bestyrelsens pressemeddelelse. Tid til status Den glade melding om Amatørscenen Skansens genoprettede økonomi kommer umiddelbart forud for årets generalforsamling, der afvikles 24. februar. Den er henlagt til Hals Skole, da der ikke på det vanlige mødested i Ulsteds gamle brugs er noget toilet. Det er endnu ikke helt fastlagt, hvor på skolen generalforsamlingen bliver holdt, men der vil på dagen være skiltet, så alle med interesse for at møde op kan finde vej. Der er i amatørscene-bestyrelsen håb om, at mange af medlemmerne vil møde op, da der er hele fire bestyrelsesmedlemmer på valg denne gang. Det er i øvrigt også muligt for ikke-medlemmer at troppe op.