Jubelår for HIF-venner

HJALLERUP:Det blev et fantastisk godt år for HIF's Venner, fortalte formand Erik Bering på generalforsamlingen. Regnskabet viste således et overskud på 283.000 kr., og foreningens medlemskartotek satte rekord med 226 medlemmer. Derfor var der også brugt ca. 155.000 kr. af årets overskud til støtte for HIF. Det flotte resultat skyldtes bl.a. en ny aktivitet, hvor byens fire bankchefer havde indvilget i at deltage i en konkurrence, hvor de hver for sig skulle få 2000 kr. til at yngle mest muligt. Denne aktivitet havde indbragt 111.000 kr. Der er i 2003 planer om at købe en juke-box til udlejning, og der er købt en cirkusforestilling med Cirkus Dannebrog, ligesom der igen holdes to halfester. Foreningens vandrepokal for flot lederarbejde blev tildelt Hanne Nielsen fra fodboldungdomsafdelingen.