Jubelår i år, men det vender i 2007

Stigende renter kan koste dyrt næste år

Fort­sæt­ter ren­ten med at sti­ge, kan land­bru­gets ju­bel i 2006 bli­ve af­løst af et dybt suk i 2007. Foto: scanpix

Fort­sæt­ter ren­ten med at sti­ge, kan land­bru­gets ju­bel i 2006 bli­ve af­løst af et dybt suk i 2007. Foto: scanpix

KOLDING:Lav pris på foder, men høj pris på grisene, når de sælges og slagtes. Det er noget, landmændene kan lide. Derfor kan de se tilbage på 2006 som et af de bedste år længe for det samlede landbrug. Trods alle klagesange får erhvervet et driftsresultat på omkring fire milliarder kroner, fremgik det torsdag af et økonomiårsmøde for landmænd i Kolding. Men det kan allerede gå tilbage næste år. Landskontoret for Driftsøkonomi konkluderer, at 2006 samlet set bliver det bedste i mange år for landbruget, også selv om visse driftsgrene, f.eks. fjerkræavlerne, har været hårdt presset. Men straks advarede regnefolkene i landbruget mod en stigende rente i 2007. Man forventer nemlig en rentestigning det næste år, og det kan gå så hårdt ud over kvægbedrifter med 180-240 køer, at driftsresultatet rasler ned fra 638.000 kroner til kun 160.000 næste år. For svineproducenterne regner landbruget med et overskud i år på 980.000 kroner, men det tal forventes næste år at falde til kun 190.000 kroner pr. producent. Dyr tinglysning Blandt svineproducenterne er det meget almindeligt med endog meget betydelige udsving i indtjeningen. 2007 bliver det år, hvor mange producenter bliver nødt til at se sig selv i spejlet og kritisk vurdere, hvordan virksomheden skal drives om 10 år. Ikke mindst mælkeproducenterne skal være opmærksomme, hedder det i landskontorets konklusion. På årsmødet i Kolding klagede formanden for Landsudvalget for Driftsøkonomi, Gert Karkov, over, at landbrugets udgifter til tinglysning er steget betydeligt. Det hænger naturligvis sammen med de stigende ejendomsværdier, som også gør sig gældende alle andre steder i samfundet. - Men tinglysningsafgifterne på ejendomshandel udgør nu en reel skat på generationsskifte, sagde Karkov. Han henviste til, at afgifterne ved ejendomshandel i landbruget er steget med 26 procent, siden VK-regeringen trådte til. /ritzau/