Jubelen er forstummet

GYMNASIER Statsministeren har i regi af Globaliseringsrådet lagt al sin personlige pondus og prestige i at fremme synspunkter a la ”Vi skal have verdens bedste folkeskole”, ”Alle unge skal have en ungdomsuddannelse” og ”Universiteter i verdensklasse”.

Jeg tror, vi er mange, der helt uforbeholdent deler disse synspunkter og som i øvrigt har ment sådan i mange år – også inden statsministeren gjorde det til sit personlige projekt. I en nation med en udpræget og hidtil helt uset form for blokpolitik kommer regeringen for en gangs skyld med et politisk udspil, der samler nationen frem for at dele den. Jublen vil ingen ende tage. Statsministeren jubler, undervisningsministeren jubler, videnskabsministeren jubler, oppositionen jubler og finansministeren - grubler. Ja, finansministeren kommer nok ikke uden om at skulle til lommerne. For nok kan man klare meget ved omstilling og effektivisering, men verdens bedste folkeskole og universiteter i verdensklasse får man alligevel næppe alene ved hjælp af omstilling og effektivisering. Men hvordan er det nu regeringen i almindelighed og finansministeren i særdeleshed har det med at skulle til lommerne? Helt generelt husker jeg ikke nogen finansminister, der har siddet så tungt på låget til statskassen som Thor Pedersen. Overskuddet på de offentlige finanser taler deres tydelige sprog. Det danske uddannelsessystem er i store træk taxameterfinansieret. Det betyder, at det statslige tilskud til skolerne reguleres i forhold til elevtal. Mange elever udløser stort tilskud, mens færre elever i sagens natur udløser færre penge til skolerne. På den måde har Thor P. intet valg! Det er der nu ingen grund til at lave jubelscener over. Det er kun ret og rimeligt ,og i øvrigt bliver taxameter- beløbet år for år justeret ned, fordi skolerne tvinges til at rationalisere og effektivisere driften. Det er en tankegang, der stammer fra industrisamfundet, hvor arbejderne ved samlebåndene og på svineslagterierne på forskellig vis kunne tvinges op i fart. I vidensamfundet – og det er jo det, statsministeren så begejstret taler om - holder det bare ikke rigtigt. Selvom lærerne taler hurtigere, effektiviserer det jo ikke undervisningen. Lad nu det ligge og lad os glæde os over automatikken i, at flere elever udløser flere penge. Sådan er det også i Nordjyllands Amt, der indtil nytår er ansvarlig for gymnasieområdet. Amtsrådet afsætter omkring 400 mio. kr. årligt til gymnasieområdet, og det har været fast praksis, at når vi sidst på foråret kender det kommende skoleårs elevtal, er budgetterne blevet rettet ind efter det. Sådan var det også i dette forår. Vi starter til august med 10 klasser mere, end vi har ved skoleårets afslutning. Det er glædeligt – ja, faktisk vil jublen heller ikke her tage nogen ende, for det er jo udtryk for, at de unge gør som regeringen siger, de skal. De går direkte og målrettet fra folkeskolen ind i ungdomsuddannelserne og de gør det i stort tal. Amtsrådet kvitterede da også prompte ved at give en tillægsbevilling 6, 25 mio. kr. for den resterende del af 2006, sådan at vi kan få de 10 nye klasser i gang til august. Her stopper sagen bare ikke. Regeringen har for at styre de offentlige udgifter sat fokus på amtet og kommuner og bestemt, at alle tillægsbevillinger skal godkendes i Indenrigsministeriet. Regeringen har samtidig fastsat en procedure, hvor ministeriet har 5 uger – dvs. 35 dage til at vurdere tillægsbevillingsansøgninger fra amter og kommuner. På den 35. dag kom svaret fra Indenrigsministeriet til Nordjyllands Amt: ”I er velkomne til at bruge de 6,25 mio. kr. ekstra til de nye gymnasieklasser, men I skal spare pengene et andet sted på amtets budget”. Det skriger til himlen, og jubelen er slet ikke til at få øje på! Hvorfor skal det tage 35 dage at afgive et standardsvar og så oven i købet et standardsvar, hvor man overhovedet ikke har forsøgt at se tingene i sammenhæng med regeringens højt profilerede globaliseringsudspil. Nordjyllands Amt har i forvejen sammen med de øvrige amter haft genåbnet budgetterne tidligt på året for at leve op til regeringens sparemål. Nu kan vi ikke mere og svaret giver ingen mening. Når der kommer flere elever i de skolesystemer, staten har ansvaret for, falder pengene uden problemer med henvisning til taxameterprincipperne, men når der kommer flere elever i de amtslige skoler, skal vi selv finde pengene hos de syge på sygehusene, hos de handicappede på specialinstitutionerne, eller på den forebyggelsesindsats, der netop i disse dage høster så stor og velfortjent ros fra alle sider. Jubelen er forstummet -og man hører kun de onde le... [ Gunhild Bach Nielsen, Pakhusvej 7, Brovst, er amtsrådsmedlem (R) og formand for Undervisnings-og kulturudvalget i Nordjyllands Amt. E-mail: amt.gunhildbn@nja.dk