Dronninglund

Juberlår for idrætscenter

HJALLERUP:Formanden for Hjallerup Idrætscenter, Knud Mikkelsen, kunne på centrets generalforsamling fortælle de mange fremmødte brugere af hallerne om et rekordår, hvor både driftsresultatet og aktivitetsniveauet var det højeste i centrets historie. Udlejning til de faste brugere var således steget med ni procent, og der var også en stigning på 14 procent fra 348.000 til 397.400 kr. vedrørende anden udlejning - en udlejning, der også havde afsmittende, positiv virkning på cafeteriadriften. Derudover var indtægten ved aktiviteten spinning fordoblet, og cafeteriadriften viste et overskud på 252.000 kr. mod 60.000 kr. i sidste sæson. Totalt set viste driften af virksomheden et overskud på 1.505.000 kr. mod 1.034.000 året før, som dels skyldes det større aktivitetsniveau, men også at det var lykkedes at holde omkostningsstigningen ned på 0,5 procent. I forbindelse med en renovering af svømmehallen var der afholdt møde med kommunen, hvor centrets bestyrelse havde fremlagt en finansieringsplan, hvor centret selv skaffer 1,2 mio. kr., mens man regner med 2,3 mio. kr., og håber tillige på støtte fra diverse fonde og resten fra Dronninglund Kommune. Bestyrelsen vil arbejde for, at man ud over en renovering af svømmehallen også får et varmtvandsbassin. Der var i årets løb indkøbt nyt edb-udstyr og lysforholdene i hal B var forbedret. I år skal der arbejdes med forbedring af ventilation, renovering af gulv i hal B, en ny måltavle til hal B og et nyt termotæppe til svømmehallen. Der var på generalforsamlingen slutteligt genvalg til bestyrelsen.