EMNER

Jubilæum er også afslutning på en æra

Forstanderen for VUC rejser til januar efter 27 år.

FREDERIKSHAVN:VUC Nordøstvendsyssel markerer i dag at man har været amtslig institution i 25 år. - Vi har samtidig 10 års jubilæum her på Kærvej, og det er 45 år siden uddannelserne startede. Det fortæller forstander Niels Peter Jørgensen, der blev ansat i 1976, og derfor har været med to år længere end amtet. For ham personlig er en æra ved at være slut. 1. januar lukker adminstrationen på Kærvej. De syv VUCere i amtet får fælles administration, der kommer til at ligge i Aalborg. - Min fremtid er endnu ikke afklaret, fortæller han men kan ikke gå mere i detaljer. Som tjenestemand er han berettiget til en tilsvarende stilling, og en sådan har han ikke fået endnu. Han regner med kursisterne ikke vil lægge mærke til lukningen. Kursusudbuddet bliver det samme, hvis der er elever til det. Og faktisk ser elevtallet ud til at være rimeligt stabilt. På trods af øget brugerbetaling er elevtallet ikke som frygtet faldet markant på VUC. - For øjeblikket har vi 1900 kursister og inden året er omme har vi haft 3000, spår han - Og det tal er lidt mindre end i fjor. Han er overbevist om at der også vil være VUC i Frederikshavn i mange år fremover. Det kræver at uddannelsesstedet sørger for at være meget fleksibel og parat til at undervise for eksempel ude på virksomhederne. - Vi er vant til at være fleksible og gode til at følge behovene. Det vil VUC blive ved med.