EMNER

Jubilæum i lokalhistorisk forening

Jørgen Pedersen, bestyrelsesmedlem i Biersted Lokalhistoriske Forening, sørger for indramning af billederne med refleksfrit glas. På det gamle foto ses Niels Thorngaard, der med hestevogne kørte rundt og solgte mælk til borgerne i Biersted.

Jørgen Pedersen, bestyrelsesmedlem i Biersted Lokalhistoriske Forening, sørger for indramning af billederne med refleksfrit glas. På det gamle foto ses Niels Thorngaard, der med hestevogne kørte rundt og solgte mælk til borgerne i Biersted.

BIERSTED:En kreds af borgere i Biersted stiftede den 26. april 1978 Biersted Lokalhistoriske Forening. Foreningen, der bl.a. har til formål at fremme og styrke den almene interesse for Biersted Sogns historie, at drive et arkiv, samt at indsamle, registrere og bevare arkivalier med videre, for at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden, har i det daglige til huse i Østre Sikringsrum under Biersted Skole, hvor foreningen råder over ca. 215 kvadratmeter. På den stiftende generalforsamling i 1978 var der mødt 18 medlemmer frem og foreningen havde 30 medlemmer. I skrivende stund er foreningens medlemstal ca. 470. Hertil kommer at Biersted Lokalhistoriske Forening lige har overtaget arkivalier med videre fra Nørhalne Lokalhistoriske Arkiv, som blev nedlagt 9. april i år. Foreningen har i den forbindelse allerede modtaget de første medlemmer fra Nørhalne, og det er foreningens håb, at flere vil følge efter, så foreningen reelt vil dække hele sognet. Biersted Lokalhistoriske Forening har åbent den første mandag i måneden både eftermiddag og aften og ellers efter aftale, og afholder herudover 4 til 5 udstillinger i årets løb. Den 26. januar 2009 får foreningen besøg af Niels Bendsen fra Vendsyssel Historiske Museum, der vil fortælle om projektet med registreringen af gårdmalerier og Niels Bendsen vil omtale de mest kendte, bl.a. Biersted malerne. I forbindelse med Foreningens 30 års jubilæum afholdes der en reception kombineret med en mindre udstilling af billeder fra Biersted i Spar Nords lokaler i Biersted. Receptionen finder sted fredag den 25. april om eftermiddagen, og 9 ældre billeder er i øjeblikket ved at blive indrammet til udstillingen.