Hirtshals

Jubilæum med fremtidsvisioner

HIRTSHALS: Selv om Hirtshals Havn officielt kunne fejre sit 75 års jubilæum 1. december, så blev denne dag ikke brugt på jubilæumsfest. Til gengæld brugte havnens bestyrelse dagen på et fokusseminar, hvor dagsorden var at drøfte fremtidsperspektiverne for havnens udvikling samt at bearbejde havnens strategiske tiltag fremover. Fokusseminaret blev bl.a. brugt til at diskutere havnens visioner og fysiske udviklingsplaner over de kommende 25 år. Og målet er klart, idet hovedkonklusionen fra seminariet blev, at Hirtshals Havn vil være den mest betydningsfulde erhvervshavn i regionen, således den kan danne grundlag for værdiskabelse hos såvel havnens brugere som havnen. Havnens 75-års jubilæum bliver mere officielt markeret som en del af næste års fokus på kulturen i Hirtshals, når byen officielt bliver kulturkommune 2005 i Nordjyllands Amt. henry } BORGERMØDE: Mandag 13. december får alle borgere mulighed for at få indblik i resultatet af arkitektkonkurrencen, som Hirtshals kommune fornylig udskrev omkring udformningen af blandt andet havnefronten. Fem arkitektfirmaer gav i den anledning hver deres bud på, hvordan havnefront og bymidte i Hirtshals kan udvikles og tilføjes nye kvaliteter i fremtiden. På mødet præsenteres alle konkurrenceforslagene, og arkitekt Dorte Mandrup, som vandt konkurrencen, gennemgår vinderforslaget og fortæller om ideer og intentioner bag forslaget. Borgermødet afholdes mandag 13. december kl. 19 i Multihallen på Nordsøcentret. } HUSHANDLER: Jørgen Jensen har solgt Åbrinken 23, Uggerby, til Sussanne Nielsen. Ejendomsværdi 500.000 kr. Bo Diling Hansen har solgt Falkevej 29, Tversted, til Kirsten Eltved. Ejendomsværdi 990.000 kr. Lene Agathe Christensen har solgt Møllebækvej 5, Uggerby, til Laust Ahlmann Christensen. Ejendomsværdi 1.250.000 kr.