Klarup

Jubilæum

I dag: Receptionist Tove Skjøtt Christoffersen, Klarup: 25 år hos KMD A/S i Aalborg. Jubilæet fejres med reception torsdag kl. 15 – 17 hos KMD, Lauritzens Plads 1, Aalborg