EMNER

Jubilæum

Søndag: Graver Jens Erik Andersen, Lendals Have 5, Skørping, 25 år ved Blenstrup Kirke. Da han i sin tid blev ansat, vidste Jens Erik Andersen ikke, hvad det indebar at være ringer og graver, men det gør han nu, og han udfører sit arbejde til fuld tilfredshed for menighedsråd, præst og andre i sognet. Han er meget “ærekær” og det betyder, at alt skal være i orden. Da Jens Erik Andersen startede i 1984, var der 46 gravsteder. I dag er antallet over 200 gravsteder. Stigningen på pasning af gravsteder skyldes bl.a., at når gravstederne bliver passet så godt, som Jens Erik gør det, så får andre også lyst til at få graveren til at passe dem. Det har udløst ekstra timer til området, og Tove Andersen er ansat som gravermedhjælper. Og fra 2008 har Gerding Kirke, kirkegård og præstegård også været Jens Erik Andersens arbejdsområde. Han er rigtig god til at planlægge og organisere sit arbejde, og det betyder meget for menighedsrådet og alle omkring kirkerne i Gerding og Blenstrup. Han har god kontakt til dem, som kommer på kirkegården og er en god rådgiver for de pårørende. Ved de kirkelige handlinger får kirkegængerne også en god støtte i Jens Erik og Tove. I de 25 år, der er gået, har Jens Erik Andersen arbejdet sammen med tre præster, tre formænd og fem kirkeværger. Gerding-Blenstrup Menighedsråd fejrer Jens Erik Andersens jubilæum med reception søndag.