Aalborg

Jubilæum

Søndag: Jørgen C. Nielsen, Skovhusevej 27, Bælum, 25 år hos Alectia A/S, tidligere Birch & Krogboe A/S. Jørgen C. Nielsen er uddannet miljøtekniker på det første hold miljøteknikere fra Laborantskolen ved Frederikshavn Tekniske Skole. Jørgen C. Nielsen kom til Aalborg BST-center som arbejdsmiljørådgiver i 1984, og han har været med gennem de forandringer, virksomheden de senere år har gennemgået. Først gennem fusion med andre BST-virksomheder til JobLiv Danmark a/s, som senere blev opkøbt af Birch & Krogboe A/S. Det rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe A/S har senere skiftet navn til Alectia A/S, som i dag bl.a. er landets største arbejdsmiljørådgivningsvirksomhed. Jørgen C. Nielsen rådgiver virksomheder om det tekniske arbejdsmiljø. Hans speciale er indeklimaet på arbejdspladserne med ventilations- og udsugningstekniske undersøgelser og løsninger.