Aalborg

Jubilæum

Finn Mortensen

Finn Mortensen

Søndag: Finn Mortensen, Tranevej 40, Grindsted, 40 år i KMD A/S. Finn Mortensen har i hele sin karriere i KMD arbejdet i Teknik- og Produktionsforretningen. Han har været en del af en interessant teknologisk udvikling, idet han startede i det daværende Jyske Kommuners Hulkort- og Edb-Central som hulkort-/edb-operatør, men hans interesse for edb-drift medførte, at han skiftede til et job som driftsplanlægger. Han opnåede gennem dette job en stor viden og erfaring, som han brugte i sit efterfølgende job som systemprogrammør med fokus på programmel til brug for driftsafvikling og driftsautomatisering. Siden midten af 1990’erne har Finn Mortensen arbejdet som specialist med opgaver indenfor EDI og messaging. Finn Mortensen er kendt som en meget engageret medarbejder, der stadig har stor lyst til at være med til at lave forandringer. Han er en meget afholdt kollega med et smittende humør. Jubilæet fejres med reception i dag fredag kl. 14-16 i restauranten på KMD A/S, Lauritzens Plads 1, Aalborg.