Jubilæum

John Markussen

John Markussen

Torsdag: John Markussen, kundekonsulent i Arbejdernes Landsbank, Kronen 55, Gistrup, 25 år i Arbejdernes Landsbank. John Markussen har i alle årene udbredt kendskabet til Arbejdernes Landsbank i både Midt- og Nordjylland. I dag har han ansvar for fire nordjyske filialer og har kontor i bankens filial i Aalborg. Udover at være kundekonsulent er John Markussen også tillidsrepræsentant for sine konsulentkolleger på landsplan og er desuden medarbejderrepræsentant i koncernens bestyrelse. John Markussen er oprindeligt udlært smed på Aalborg Værft. Efter endt læretid blev det til forskellige jobs. Først til søs med coasteren M/S Sival fra Aalborg, så værnepligtig på Hvorup Kaserne, herefter tjener på Snapstinget i Aalborg, så salgschef for et københavnsk bogforlag, inden han vendte tilbage til smedefaget på Toppenberg Maskinfabrik i Aalborg. På Toppenberg Maskinfabrik var han også tillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant i maskinfabrikkens bestyrelse. Det var også herfra, John Markussen blev headhuntet til Arbejdernes Landsbank i 1985. Mange har for første gang stiftet bekendtskab med Arbejdernes Landsbank efter at have været til et informationsmøde eller et kursus med John Markussen, og herefter er de blevet kunder i banken. Også mange bestyrelsesmedlemmer fra klubber og foreninger har haft glæde af John Markussens store indsigt i bestyrelsesarbejde og hans dygtighed og evne til at formidle svære emner indenfor bestyrelsesansvar, regnskab, skat, efterløn og pension i et sprog, der er til at forstå. Udover arbejdet som kundekonsulent i Arbejdernes Landsbank er John Markussen engageret i Socialdemokratiet. Han er næstformand i partiforeningen Gug-Gistrup og bestyrelsesmedlem i Aalborg Østkredsen. Han er kasserer for Det Kooperative Fællesråd i Aalborg og har siden 1994 været næstformand for skatteankenævnet i Aalborg. John Markussen fejrer sit jubilæum med reception 9. april i Arbejdernes Landsbank, Vingaardsgade 9, Aalborg, kl. 11-14.