Hjørring

Jubilæum

Inger Marie Hegelund

Inger Marie Hegelund

I dag: Inger Marie Hegelund, Irisvej 3, Vrå, 25 år i Sparekassen Vendsyssel. Inger Marie Hegelund begyndte i den daværende Vrå Sparekasse som barselsvikar for sparekassens investeringsmedarbejder, og selv om Århus-pigen var udlært i Vendelbobanken i Hjørring, var det ret begrænset, hvad hun vidste om investering. Den mangel har hun fået rettet op på, for i de 25 år, der er gået siden, har hun udelukkende beskæftiget sig med investering og fondspleje, og i dag er hun en af de 10 medarbejdere, der udgør Sparekassen Vendsyssels investerings- og pensionsgruppe. Som sparekassens eneste investeringsmedarbejder fik Inger Marie Hegelund hurtigt tæt kontakt til en voksende kundegruppe, og selv om der er kommet meget mere fokus på området, og kundekontakten er blevet tilsvarende mindre, så kender Inger Marie Hegelund stadig en stor del af Sparekassen Vendsyssels kunder. Om ikke andet så på papiret, for sammen med en kollega varetager hun en stor del af det administrative i forbindelse med investering, fondshandler, pantebreve, præmieobligationer og hele depotområdet. Inger Marie Hegelund er gift og bor i Vrå, hvor fritiden går sammen med familien, som bl.a. følger sønnens fodboldspil tæt.

Forsiden