Redningsvæsen

jubilæum

Torsdag: Niels Marckmann, brandstationsleder, Blåkildevej 29, Arden, 25 år ved Falcks Redningskorps i Arden. Niels Marckmann er fra Arden, hvor han er opvokset og har fået sin skoleuddannelse. Han er uddannet mekaniker ved fa. Børge Olsen i Arden. I 1969 aftjente Niels Marckmann sin værnepligt ved Civilforsvaret. Efter at have aftjent sin værnepligt startede han som mekaniker ved sin læremester Børge Olsen, og her var han mekaniker frem til 1971. Herefter ville Niels Marckmann prøve andre udfordringer og kørte bus i perioden 1971 -72 ved et lokalt busfirma. I 1972 vendte han tilbage til mekanikerfaget og startede egen virksomhed under navnet Autogaarden - Arden, som han har drevet i snart 38 år. 1. marts 1985 startede Niels Marckmann som deltidsbrandmand på den lokale brandstation i Arden. Han høster stor anerkendelse blandt ledelse og kolleger for sin faglige viden og engagement i brandvæsnet. Niels Marckmann er udover at være fuldbefaren brandmand også uddannet holdleder og indsatsleder. I 1989 blev han udnævnt som brandstationsleder ved brandstation Arden. Sin fritid bruger Niels Marckmann sammen med sin hustru Sinne, børn, svigerbørn og børnebørn samt hus og have. Herudover er hans store interesse brandvæsnet, men ind i mellem bliver der tid til at gå lidt på jagt samt en tur i båden på fjorden.