EMNER

Jubilæum

Dan Skjoldborg, Elisabetsvej 4, Skørping, 25 år hos KK Fritidshuse.

Dan Skjoldborg

Dan Skjoldborg

Dan Skjoldborg er uddannet byggetekniker i 1979 og fik herefter ansættelse som byggeleder i et entreprenørfirma, hvor han bl.a. var udstationeret et år i England. Herefter fulgte to års ansættelse i et arkitektfirma, inden han i 1985 blev ansat som arkitekt hos KK Fritidshuse. Der er sket en rivende udvikling inden for fritidshusbyggeriet i de 25 år, der er gået, men Dan har altid været på forkant med udviklingen og fremtiden og har medvirket til, at "sommerhuset" i dag er blevet til en velfungerende fritidsbolig til brug hele året. Han forstår at lytte til kunderne og evner at få ønsker og forventninger omsat til funktionelt kvalitetsbyggeri med smukt design. Dan er på mange måder bindeleddet i KK Fritidshuse. Udover arkitektarbejdet deltager han også i indkøb, den daglige kontakt til byggepladserne, underleverandører, kunderne og offentlige myndigheder. I fritiden dyrker Dan og ægtefællen Inger begge golfspillet med stor interesse i Rold Skov Golfklub. Her nyder golfklubben også Dans store engagement og arbejdsindsats, da han i 10 år har været aktivt medlem af golfklubbens bestyrelse.