Skolevæsen

Jubilæum

Karl Aage Brasted

Karl Aage Brasted

{ Mandag: Karl Aage Brasted, videnchef, statsautoriseret revisor og partner i BDO ScanRevision, Bødkervej 21, Sæby, 25 år i BDO ScanRevision. Høj faglighed hos sig selv og hos kollegerne samt uddannelse af de kommende generationer af revisorer til at blive mindst lige så dygtige som hans egen generation. Det er to ting, der altid har betydet meget for Karl Aage Brasted. Ved siden af arbejdet med sine mange egne kunder i Sæby-området har jubilaren gennem hele sit virke arbejdet aktivt med at højne revisionsarbejdets kvalitet. Udenfor BDO ScanRevision som underviser indenfor revision og regnskab på Aalborg Universitet, på uddannelsen til statsautoriseret revisor og på en række efteruddannelseskurser for landets statsautoriserede revisorer. Og indenfor BDO som mangeårig formand for det udvalg, der står for de faglige standarder og retningslinjer, som underviser og ikke mindst som medlem af den komite i det internationale netværk BDO International, der fastlægger de internationale standarder og påvirker det internationale lovgivningsarbejde indenfor revision. Med den baggrund var det naturligt, at BDO ScanRevision i 2006 bad Karl Aage Brasted blive firmaets første videnchef med det formål at bygge en faglig videnafdeling, der arbejder for en aktiv videndeling såvel internt som eksternt. Karl Aage Brasted har ansvaret for at holde fokus på faglig udvikling og videndeling og drive de processer, der sikrer viden, faglighed og videndeling i firmaet, ligesom han fastlægger og kommunikerer BDO ScanRevisions profil i fagligt politiske spørgsmål. Karl Aage Brasted har beklædt en række faglige tillidsposter, bl.a. som medlem af bestyrelsen for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) i Nordjylland, medlem af en række udvalg under FSR og eksaminator ved Revisorkommissionens mundtlige eksamen til statsautoriseret revisor. Han har siden 1984 været formand for Hjerteforeningens lokalkomite i Sæby og i en årrække tillige medlem af Hjerneforeningens hovedbestyrelse. Den sparsomme fritid bliver bl.a. brugt med hustruen Grethe på rejser, ligesom de tre nu voksne børn får deres del af Karl Aage Brasteds opmærksomhed. Jubilæet fejres mandag med reception kl. 14-17 på Sæby Søbad.