Aalborg

Jubilæum

Susanne Knudsen

Susanne Knudsen

Mandag: Susanne Knudsen, Grønnegangen, Aalborg: 25 år på Aalborgskolen. Susanne Knudsen er uddannet ergoterapeut og ansat i behandlingsafdelingen på Aalborgskolen. Hun har tidligere arbejdet med børneområdet som terapeut i Nordjyllands Amts terapeutteam. Susanne Knudsen har gennem alle 25 år ydet et stort og flot stykke arbejde som behandler, rådgiver og underviser til stor glæde for de børn, hun arbejder med og deres pædagogiske personale. Hun er en dynamisk person, der forstår at brænde for en sag og hun har gennem de 25 års ansættelse fået sat mange spændende ting i værk. Senest er det ICF (International klassifikation af Funktionsevne, funktionsnedsættelse og Helbredstilstand), der har optaget hende, og med Susanne som igangsætter, vil det forhåbentlig hurtigt blive en naturlig del af arbejdet med børnene på Aalborgskolen. Aalborgskolen ser frem til et godt samarbejde også fremover.