Aalborg

Jubilæum

Henry Quottrup, Hejrevej 6, Aabybro, 40 år i KMD A/S, Aalborg.

Henry Quottrup.

Henry Quottrup.

Henry Quottrup har i hele sin karriere i KMD været beskæftiget i Teknik og Drifts Forretningen, hvor han i de første år arbejdede i forsendelsesafdelingen. Herefter arbejdede han i en årrække med overførsel af uddata til mikrofilm. Siden kom han over i maskinstuen i Aalborg, hvor han var med til at sikre selve driftsafviklingen af de mange systemer, der blev afviklet på Aalborg Centralens udstyr. I 1992 skiftede Henry karrierevej, idet han startede i en nyoprettet stilling, hvor han fik arbejdsopgaver i forhold til KMD’s samlede telefonisystem. På daværende tidspunkt var det alene KMD’s PABC’er og fastnettelefoner, som Henry arbejdede med, men arbejdet er blevet radikalt ændret i takt med den teknologiske udvikling. I dag arbejder han således primært med servicering og administration af mobiltelefoner og PDA’er. Henry er kendt og respekteret i virksomheden for sit meget høje serviceniveau, sit store engagement og sin særdeles veludviklede humor. Han bruger fritiden på sin familie, sit hus og sommerhus, rejser og golf. Jubilæet fejres med reception fredag 5. marts kl. 14- 16 i Restauranten på KMD A/S, Lauritzens Plads 1, Aalborg.