Brønderslev

Jubilæum

FOTO ER LAGT IND

FOTO ER LAGT IND

{ Fredag: Bjarne Ove Christensen, Sommervænget 12, Brønderslev: 40 år på Pedershaab Concrete Technologies A/S. Bjarne Ove Christensen, som i dag er 57 år, begyndte som bydreng på kontoret på Pedershaab Maskinfabrik A/S 2. november 1967, 16 år gammel. Bjarne fik læreplads som smede- og maskinarbejder 22. oktober 1968. De to første år af sin læretid var Bjarne Ove Christensen tilknyttet motorafdelingen i Søndergade. Herefter kom han på maskinfabrikken i Nørregade, og senere med ud på dens nuværende adresse på Saltumvej 25. Efter at Bjarne var udlært 21. oktober 1972, blev han tilknyttet drejeværkstedet, hvor han hovedsagelig beskæftigede sig med drejearbejde frem til 1988. I dag er Bjarne Ove Christensen en meget alsidig medarbejder med mange forskelligartede arbejdsopgaver. Styring af systematisk vedligehold: En opgave som består i at sikre at firmaets nøglemaskiner bliver efterset og kontrolleret efter de retningslinier som er beskrevet. Desuden stryer han kalibreret måleværktøj. Opgaven består i at sikre at alt kalibreret måleværktøj bliver indsamlet og sendt til kalibrering. Desuden skal han sikre, at alle certifikater er til stede, samt sørge for arkivering af disse, ligeledes gennemgår Bjarne alle måleskemaer som kommer fra kalibreringsfirmaet, og vurderer om evt. kasserede måleværktøjer eventuelt kan repareres. Gennem sit job som medlem af sikkerhedsudvalget på Pedershaab, har Bjarne Ove Christensen ydet et meget stort stykke arbejde med styring af de materialer og stoffer som forefindes på virksomheden, ca. 200 forskellige arter. I denne gruppe har han arbejdet meget intenst med leverandørbrugsanvisninger og sikret at man heraf har lavet arbejdspladsbrugsanvisning. Bjarne Ove Christensen er den som sørger for at der bliver skiftet anvisninger ud i takt med der kommer nye materialer eller stoffer, eller der sker ændringer. Pedershaab har valgt Bjarne Ove Christensen til at styre det meste af papirarbejdet vedrørende kvalitetssystemet ISO 9001 Bjarne Ove Christensen er en meget dygtig håndværker,. Han har mange fritidsinteresser, men hans største hobby er hans sejlbåd. Blandt ledere og kollegaer på Pedershaab Concrete Technologies A/S er Bjarne Ove Christensen en meget vellidt og respekteret person. Alt hvad han beskæftiger sig med bliver udført til mindste detalje, og intet bliver overladt til tilfældigheder.