Jubilæum

Ida Brøker

Ida Brøker

I dag: Ida Brøker, PhD, civilingeniør, Rungsted Kyst, 25 år hos DHI. Ida Brøker har siden 1997 været afdelingsleder for DHI’s afdeling for Kyster og Estuarier og har en omfattende viden om og erfaring inden for sedimenttransport, kystsikring og sedimentation i havne. Ida har været nvolveret i udviklingen af DHI’s numeriske software modeller for sedimenttransport og morfologisk udvikling, og hun har arbejdet med og ledet talrige danske og internationale kystprojekter. Hun nyder stor international anerkendelse og respekt og har ydet store bidrag til betydningsfulde projekter, eksempelvis undersøgelser af Venedigs strande i forbindelse med sikring af Venedig mod oversvømmelse, omfattende undersøgelser af sedimenttransport langs Jyllands vestkyst og optimering af havnene i Thorsminde, Hvide Sande og Thyborøn mht. sedimentation og besejlingsforhold samt til adskillige kystprojekter i Mellemøsten og på Island. Ida Brøker er medlem af Komiteen for Energi og Miljø i Strategisk Forskningsråd under Forsknings- og Innovationsstyrelsen, hun er reviewer for tidsskrifterne Journal of Geophysical Engineering og Coastal Engineering, medlem af Central European Dredging Association og af Coastal Engineering Reseach Council under American Society of Civil Engineering. Ida er desuden censor på DTU inden for sit speciale og har fungeret som censor for mange MSc og PhD projekter. Ida Brøker blev i år 2000 belønnet med Ingeniørforeningens "Agnes og Betzy pris" for at være rollemodel for kvindelige ingeniører i etn mandsdomineret fag. Jubilæet fejres med reception i dag kl. 15-17 på DHI’s adresse, Agern Allé 5, Hørsholm.