Agger

Jubilæum

Thorleif Carlslund-Madsen

Thorleif Carlslund-Madsen

Fredag: Thorleif Carlslund-Madsen, Agger, 40 år hos Toyota Thisted, Brdr. Yde, Thisted. Han begyndte som kontorelev hos Brdr. Yde i den nybyggede autoforretning på Silstrupvej 1, der dengang var forhandler af Volvo. Efter endt læretid var han i Randers som soldat, hvor han var befalingsmand. Da soldatertiden var ovre, vendte han tilbage til Thy og Brdr. Yde og kom snart ind på lageret, hvor der blev en plads. Dette arbejde passede ham så godt, at han siden som lagerchef har fået så stor indsigt og forståelse for lagerstyringen, at Toyotaimportøren i Danmark ofte bruger ham som reference ved forskellige problemer og nye initiativer på lagersiden. Da edb blev et stadig mere nødvendigt hjælpeværktøj, viste han stor interesse og blev siden en stor kapacitet på dette område, så han ofte spørges til råds, både internt i firmaet, men også af Toyota Danmark og såmænd også af edb-leverandøren. Thorleif Carlslund-Madsen fejrer jubilæet i Agger med reception for indbudte gæster.

Forsiden