Lokalpolitik

Jubilæum

I dag: Anni Guldberg Madsen, bibliotekar, Frilandsvej 2, Brønderslev, 40 år ved Brønderslev Bibliotek. Hun er fra Vestjylland, og blev i 1965 student. Hun begyndte hun som elev på biblioteket i Brøndbyerne og var i 1965-69 på Biblioteksskolen i København, og i 1969 tog hun eksamen herfra. Hun blev i 1971 børnebibliotekar på biblioteket, der dengang lå i Grønnegade i Brønderslev. Hun var med til at bygge børnebiblioteket op. Børnebiblioteket fik sin egen etage. Hun har altid været fascineret af computere. Den ny teknologi gjorde sit indtog på biblioteket i 1990. I 2000 blev hun uddannet datanom fra Aalborg Handelsskole. Desuden har hun taget flere lederkurser og en projektlederuddannelse. Hun har været gæstelærer på biblioteksskolerne i Aalborg og København, Folkeuniversitetet i Brønderslev samt på skolebibliotekaruddannelsen. Efter 36 år som ledende børnebibliotekar blev Anni Guldberg Madsen i forbindelse med kommunesammenlægningen leder af it og publikumsservice. Politik har også haft hendes interesse. Fra 1982 til 1993 var hun medlem af Nordjyllands Amtsråd, og i perioden 1994-97 var hun medlem af Brønderslev Byråd, valgt for Socialdemokraterne. Hun har haft flere andre tillidsposter, blandt andet været medlem af it-faggruppens bestyrelse samt Kulturministeriets Arbejdsgruppe om Børn og Kultur. Anni er gift med Jens Erik Guldberg Madsen, og de har en søn og en datter, et barnebarn og to bonusbørnebørn. Til maj, når hun fylder 65 år, går hun på pension.