Jubilæum

Lærer Anne Søbye, Bygaden, Aalborg, 25 år ved Center for Døvblindhed og Høretab (tidligere Aalborgskolen).

Anne Søbye
Handicappede 1. september 2011 06:00

Anne er uddannet lærer i 1984 med linjefag i engelsk og hjemkundskab. Hun blev ansat som månedslønnet vikar ved Aalborgskolen fra 15. august 1984 til 30. juni 1985. Hun blev efterfølgende ansat som årsvikar - et år ad gangen - indtil august 1988. Fra 1. august 1988 blev Anne Søbye ansat som tjenestemand og timelærer ved Aalborgskolen, og pr. 1. august 1992 fik Anne varig ansættelse som lærer/tjenestemand ved Nordjyllands Amts skole- og undervisningsvæsen. Anne er lærer for børn med høretab på Aalborgskolen og underviser sideløbende voksne (bl.a. nyansatte kollegaer) i tegnsprog og er i en periode også funktionslærer med ansvar for vikardækning. I 2001 søgte Anne orlov fra Nordjyllands Amt og Aalborgskolen og blev ansat som afdelingsleder ved Vodskov Skole og virkede i denne stilling i to år til august 2003. I 2003 vendte hun tilbage i en kombinationsstilling som henholdsvis lærer i børneskolen og koordinator ved Aalborgskolens kursus- og uddannelsesafdeling. Anne blev konsulent i 2004. I forbindelse med kommunalreformen og den nye opgavefordeling etableres på Aalborgskolen en skolerådgivning, hvor kommuner, med enkeltintegrerede børn med høretab, kan få råd og vejledning. Denne funktion blev kørt i gang af Anne. Anne har gennem hele sin ansættelse forstået at videreuddanne sig og at bruge sin viden i praksis til gavn for sin arbejdsplads. Hun er bl.a. uddannet Stress Managementkonsulent, Proceskonsulent og certificeret ICC-coach, alle uddannelser, der bruges flittigt i Annes daglige virke, hvor hun nu er fuldtidsansat i kursus- og uddannelsesafdelingen. Anne er altid velforberedt, positivt og samtidig kritisk indstillet i forhold til opgaver, udvikling og møder. Hun er flittig og vellidt for sin professionalisme og sine store personlige ressourcer, herunder et godt humør og en god humor. Anne fejres med en reception på Center for Døvblindhed og høretab.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...