jubilæum

Torsdag: Niels Henriksen, ingeniør og projektleder i NIRAS Anlæg & Forsyning Vest, Oppelstrupvej 13, Nøvling, 25 år ved NIRAS. Niels Henriksen er uddannet akademiingeniør i anlægsteknik fra Aalborg Universitet i 1984 og ansat i NIRAS året efter. Her har han primært arbejdet med spildevandsprojekter, typisk planlægning, projektering og tilsyn med kloakanlæg, pumpestationer, bygværker og renseanlæg. Også vejprojekter, byggemodninger, genbrugspladser og olieledninger samt projekter for udnyttelse af lossepladsgas er opgaver, som Niels Henriksen har løst. Det mangeartede virke har givet ham et stort kendskab til kunder og samarbejdspartnerne, og han varetager på denne baggrund rollen som ankermand i utallige store og små projekter for NIRAS. Internationalt har han løst opgaver i Grækenland, Bulgarien, Ægypten og Polen. I fritiden er Niels Henriksen ivrig motionsløber, badmintonspiller og et meget engageret medlem af Nøvling Borgerforening, ligesom han er en skattet huspoet, når NIRAS trækker i festtøjet. Rejser til Middelhavsområdet og afslapning med familien i sommerhuset i Klitgaard prioriteres også højt. Jubilæumsdagen markeres med reception torsdag 11. november kl. 15-17, i NIRAS' kantine, Den Prominente.