Jubilæum

Jenny Lyngaa

Jenny Lyngaa

{ Onsdag: Lærer Jenny Lyngaa, Hedemarken, Tobberup, Hobro, 40 år ved Hobro/Mariagerfjord Kommune. Jenny Lyngaa blev sommeren 1967 dimitteret fra Silkeborg Seminarium. Fra august samme år blev hun ansat ved Rosendalskolen eller Øls-Hørby-Døstrup, som det dengang hed. Hun har gennem sine 40 år på skolen undervist i de fleste af skolens fag og på alle skolens årgange. De første mange år som dansk- og klasselærer. De seneste år har hun helliget sig undervisningen i matematik, men først og fremmest naturfagene, hvor Jenny har været kraftig involveret i indretningen og opbygningen af skolen nye faglokaler. Jenny Lyngaa har i en årrække været kontaktlærer til skolens elevråd og sad som sine kollegers repræsentant i skolebestyrelsen. Færdsel og børnenes trafiksikkerhed har stået Jennys hjerte nær. Mange skolepatruljer er blevet uddannet og rådgivet af Jenny, der i flere år har været kontaktlærer for skolepatruljen. 1. september går Jenny Lyngaa på pension.