Jubilæum

Kirsten Ziegler

Kirsten Ziegler

Mandag: Pædagogmedhjælper og fællestillidsrepræsentant Kirsten Ziegler, Aalborg, 25 år hos Aalborg Kommune. Kirsten Ziegler begyndte som pædagogmedhjælper i Børnehaven 6’eren i Vodskov i 1983. Frem til 1988 arbejdede hun i forskellige børnehaver, hvorefter hun tog job som hjemmehjælper. Både ude i ”marken” og på plejehjemmet Uttrupgård i Nørre Uttrup. I en periode leverede hun varm mad ud til de ældre borgere, som havde behov for dette. I 1997 kom Kirsten Ziegler igen i til at arbejde som pædagogmedhjælper i forskellige børnehaver i kommunen. Kirsten Ziegler har siden 2004 været valgt til fællestillidsrepræsentant for pædagogmedhjælperne i Aalborg Kommune. En opgave som hun tager meget seriøst og bruger meget tid på. Jubilæet markeres med reception mandag 13. oktober kl. 10.30-13 i kantinen hos familie- og beskæftigelsesforvaltningen, Nygade 3, Nørresundby.