Aalborg

jubilæum

Søndag: Landmålingstekniker Steen H. Christensen, Kongensgade 5, Brønderslev, 40 år hos Landinspektør Nord A/S i Brønderslev. Steen H. Christensen blev 1. januar 1972 ansat som måletekniker-elev hos Landinspektør Knud Nielsen, Brønderslev og fortsatte efter endt læretid som landmålingstekniker på landinspektørkontoret. Efter flere ejerskift og fusioner hedder firmaet nu Landinspektør Nord med afdelinger i Brønderslev, Pandrup og Aalborg. Steen H. Christensen har således tilbragt hele sit arbejdsliv hos landinspektørkontoret i Brønderslev, og han har derigennem haft mange spændende arbejdsopgaver i tilknytning til Brønderslevs udvikling. Steen varetager i dag selvstændigt en lang række landmålingsopgaver, bl.a. bygningsafsætninger, skelretableringer og opmålinger til projekteringsgrundlag. Alle sager bliver udført med stor faglig sikkerhed og omhyggelighed, og Steen er derfor særdeles vellidt og respekteret blandt sine kolleger og chefer. I årenes løb har Steen hele tiden fulgt den teknologiske udvikling og positivt bidraget når nye instrumenter og metoder skulle sættes i drift. Jubilæet markeres ved en reception fredag 6. januar kl. 13-16 på Restaurant Hedelund i Brønderslev.