EMNER

Jubilæum

Fuldmægtig Kirsten Jakobsen, Strandvejen 10, Hobro, 25 år ved Mariagerfjord Kommune.

Kirsten blev ansat ved den tidligere Hobro Kommune som assistent på Borgmesterkontoret og er i dag fuldmægtig i Byrådssekretariatet i Mariagerfjord Kommune. Hun var med i opbygningen og organiseringen af den nye kommune, idet hun i 2006 var udlånt til Sammenlægningssekretariatet, hvor hun deltog i arbejdet med indførelse af nyt fælles elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem. Kirsten har gennem de 25 år i kommunens tjeneste beskæftiget sig med mange forskellige opgaver og varetaget superbrugerfunktioner på flere kontorsystemer. Kirsten trives med mange bolde i luften, og hun er i stand til at bevare overblikket også under pres. Hun er fleksibel i sin opgaveløsning, og hun er en stabil og dygtig medarbejder, der er parat til at give en hjælpende hånd, hvor der er behov for det. Kirsten er respekteret og værdsat for sin viden og store indsigt og erfaring med kommunale forhold. Det gælder såvel blandt kolleger og politikere som hos eksterne samarbejdsparter.