Medievirksomhed

jubilæum

Tirsdag: Journalist Ida Thorsen, Max Heniusvej 21, Aalborg, 25 år ved NORDJYSKE Medier. Det var dog i en mindre og langt mindre struktureret organisation, hun for 25 år siden, netop tilflyttet fra Sjælland, begyndte sin journalistiske karriere i Aalborg. På TV-Aalborg, oprettet af fagbevægelsen for at bryde med "det borgerlige nyhedsmonopol i Aalborg", var hun blandt pionererne. Seerne lærte allerede her en journalist at kende, der havde flair for tv-mediets muligheder og samtidig var en dygtig interviewer, som på seernes vegne stillede de relevante spørgsmål - og ikke lod sig spise af med en sludder for en sladder. I stationens første svære - og sjove!- år måtte medarbejderne acceptere usikre vilkår med ansættelseskontrakter, der løb en måned ad gangen for derefter at blive fornyet, hvis der var flere penge. Det var der heldigvis til Ida Thorsens løn, så hun var fortsat med på holdet, da tv-stationen i 2003 fusionerede med NORDJYSKE Medier. Her blev hun medlem af mediehusets samfundsgruppe. Med base her er hun fortsat en højt skattet tv-reporter, nu på 24NORDJYSKE, men har samtidig også foldet sig ud i nærværende avis' spalter med velresearchede og velskrevne artikler. I de seneste måneder har hun for en stund brugt sine kreative evner i helt andre rammer, idet hun har været med på det hold, der løber mediehuset ny ipad-magasin NORDJYSKE Inside i gang. At arbejde med et helt nyt medie og afprøve dets muligheder passer perfekt til Ida Thorsen, som efter 27 år i faget har bevaret sin nysgerrighed og lyst til at se, hvilke udfordringer der venter om næste hjørne. Hun har sine rødder i Kgs. Lyngby. Efter at være blevet uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1984 arbejdede hun i et par år på Amager Posten i København, inden hun landede i Aalborg. På TV-Aalborg var hun i en årrække sine kollegers tillidsrepræsentant. I 2000 modtog hun de nordjyske journalisters hæderspris, Maren-prisen, for sin afdækning af de kritisable forhold for en gruppe unge på et nordjysk opholdssted. Reception 31. januar kl. 11-12 på NORDJYSKE Medier, Langagervej 1, Aalborg