Boligselskaber

Jubilæum

Fredag: Fuldmægtig Hanne Nielsen, Skovtoften 22, Brønderslev, 25 år i Boligforeningen Fredensbo i Brønderslev. Hanne Nielsen er oprindelig uddannet på kommunekontoret i Jerslev og blev efter kommunesammenlægningen ansat på skatteforvaltningen i den nye Brønderslev Kommune. Efter at have været dagplejer i nogle år blev Hanne Nielsen ansat i Boligforeningen Fredensbo 15. maj 1984. Hanne Nielsen har i de 25 år, der er gået, været med til at udvikle og forny boligforeningen, som i perioden har gennemgået en stor udvikling. Der er således opført ca. 250 lejemål i perioden, og administrationen er gået fra kolonnebøgerne til edb. Gennem alle årene har Hanne Nielsen haft stor kontakt til både beboere og nye medlemmer. Arbejdet har altid været kendetegnet ved en grundig og servicemindet indstilling, hvor både medlemmernes, lejernes og boligforeningen interesser er varetaget på bedste vis. Fritiden bruger Hanne Nielsen sammen med familien, som er hendes ét og alt. Ikke mindst børnebørnene. En del af tiden tilbringes i Løkken i sommerhuset. Det er også de senere år blevet til flere udlandsrejer. Jubilæet markeres internt i boligforeningen på dagen.